Adwokatura Polska

O Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym w szerokim zakresie. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych i pism procesowych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych oraz etycznych.