Adwokat Sabrina Senderek

W roku 2013 ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Prawo, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Tryby udzielania zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem trybu zamówienia z wolnej ręki” w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. W latach 2015- 2017 roku odbywałam aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, zakończoną egzaminem adwokackim i wpisem na listę adwokatów. Obecnie prowadzę Kancelarię Adwokacką w ramach której zajmuję się kompleksową obsługą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.